INSTYTUT
            EDUCATIO
                   DOMESTICA 
Instytut Educatio Domestica przyznał Honorowe Certyfikaty trzem Szkołom, za ich zasługi dla Edukacji Domowej w Polsce.

Więcej: Szkoły Akredytowane
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

     Chcielibyśmy Państwa poinformować, że została powołana Fundacja Instytut Educatio Domestica. Fundacja ta służyć będzie dobru polskiej edukacji domowej - dobru dzieci i ich rodziców, którzy wybrali tę szczególną formę kształcenia. 

     Fundację stworzyliśmy wspólnie z naszymi Przyjaciółmi, a do współpracy zaprosiliśmy szacowne grono naukowców, prawników, a przede wszystkim rodziców.

     Zapraszamy Państwa do współpracy!

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica:   73 8682 0004 0031 0066 2000 0010
Czym jest edukacja domowa?


Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje: 

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci, 

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców, 

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb, 

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie, 

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty, 

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych.

Prof. Brian D. Ray
www.sobieski.org ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)
************************************************************************************************************************************************************************************
Co to jest Edukacja Domowa?

     Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja. 

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

Prof. Marek E. Budajczak
************************************************************************************************************************************************************************************
CIEKAWOSTKI SEKCJI
HISTORYCZNO-ARCHIWALNEJ

Dawniej w wigilię św. Jana (23/24 czerwca), potocznie zwaną kupałą, kupalnocką czy też nocą świętojańską, praktykowano zwyczaje, które nawiązywały do starych obrzędów słowiańskich. W tę noc rozpalano ogniska, paląc w nich zioła. W trakcie radosnych zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to szybkie zamążpójście a jeśli płynął, dziewczyna nieprędko miała wyjść za mąż. Jeśli zaś wianek zaczynał płonąć, utonął lub zaplątał się w sitowiu, zapowiadało to staropanieństwo...

Tak tę wyjątkową noc opisywał Jan Kochanowski w „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”:


Gdy słońce Raka zagrzewa,

A słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.


Tam goście, tam i domowi

Sypali sie ku ogniowi;
Bąki za raz troje grały
A sady sie sprzeciwiały.


Siedli wszyscy na murawie;

Potym wstało sześć par prawie
Dziewek jednako ubranych
I belicą przepasanych.


Wszytki spiewać nauczone,

W tańcu także niezganione;
Więc koleją zaczynały (...).


Kanonik sandomierski Marcin z Urzędowa, ganiąc pogańskie zwyczaje, napisał w 1562 r.:

„U nas w wilię św. Jana niewiasty ognie paliły, tańcowano i śpiewano djabłu cześć i modły czyniąc; tego obyczaju pogańskiego do tych czasów w Polsce nie chcą opuszczać niewiasty, bo takież to ofiarowanie tego ziela [bylicy] czyniąc, wieszając, opasując się niem. Święta też tej djablicy święcą, czyniąc Sobótki, paląc ognie, krzesząc ognia deskami, aby była prawa świętość djabelska; śpiewają djabelskie pieśni plugawe, tańcując, a djabeł też skacze, radując się, że mu chrześcijanie czynią modły i chwałę miłego Boga żadnego nie będzie, a około Sobótki będą wszyscy czynić rozmaite złości”.

************************************************************************************************************************************************************************************
Serdecznie zapraszamy!
************************************************************************************************************************************************************************************
Konferencja w Szczecinie
2/3.06.2017 r.
Czas wakacji!
************************************************************************************************************************************************************************************
Debata Oksfordzka
Zamek Królewski w Warszawie
10.06.2017 r.
TEZA:
Szkoła ma prawo edukować uczniów
wbrew przekonaniom rodziców.


Po stronie propozycji występują studenci uczelni brytyjskich oraz
doc. dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Absolwentka Filologii Polskiej i Studium Doktoranckiego na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych. Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytety Warszawskiego; specjalizuje się w psychologii społecznej i psychologii politycznej, nowoczesnych retorykach i języku polityki. Znana komentatorka wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce, autorka wielu publikacji m. in. z dziedziny autoprezentacji politycznej.

Po stronie opozycji występują studenci Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenci Szkoły Liderów oraz
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak
Pracownik Zakładu Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania: edukacja alternatywna (szczególnie edukacja domowa) i etyka edukacyjna (tu: dydaktyka akademicka). Prezes fundacji Instytut Educatio Domestica, działającej na rzecz optymalizowania warunków uprawiania tej formy kształcenia w RP i świecie, we współpracy z zagranicznymi homeschoolers.
 

Więcej: https://elt.oup.com/feature/pl/KonkursBAS2016/gala?cc=pl&selLanguage=pl
************************************************************************************************************************************************************************************
Konferencja w Zielonej Górze
10.06.2017 r.

8.00-9.00 Rejestracja


9.00-9.30 Rozpoczęcie (wspólne z V Międzynarodową Konferencją Logopedyczną) -sala restauracyjna


9.30-11.10 Sesja konferencyjna (sala konferencyjna)

 

 • Prof. zw. Dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański  - Polska refleksja pedagogiczna o nauczaniu domowym   w XIX i początkach XX wieku inspiracją dla ówczesnej  praktyki edukacyjnej

 • Dr Monika Nawrot-Borowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy - Nauczanie domowe na ziemiach polskich doby zaborów

 • Dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP, (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) - Edukacja domowa - socjologiczne deliberacje w duchu maturacjonizmu linearno-cyklicznego


11.10-11.30 Przerwa kawowa (sala restauracyjna)


11.30-13.10 Sesja konferencyjna (sala konferencyjna)

 

 • Dr hab. Marek Budajczak, prof. UAM, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) -  O uzasadnieniach i skutkach zmian przepisów regulujących edukację  domową

 • Dr Renata Królikiewicz, Akademia Ignatianum, Kraków  – Poszukiwanie, doświadczanie i odkrywanie w procesie edukacyjnym

 • Mgr Magdalena Milczarek, Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Salomon, Zielona Góra         Edukacja domowa z perspektywy dyrektora szkoły


13.10-14.00 Przerwa obiadowa sala restauracyjna


14.00-16.00 Sesja konferencyjna (sala konferencyjna)

 

 • Dr Katarzyna Kmita-Zaniewska, Uniwersytet Gdański - Nauczanie domowe – odkrywanie nieoczywistych przestrzeni edukacyjnych

 • Dr Mirosława Nyczaj-Drąg, Uniwersytet Zielonogórski  - Zaangażowanie rodziców z klasy średniej w edukację domową dziecka.

 • mgr Dagmara Strzelczyk Fundacja Instytut Educatio Domestica , Edukacja domowa w doświadczeniach mamy

 • Dr Katarzyna Kochan, Uniwersytet Zielonogórski  - Od idei do biznesu. Edukacja domowa a szkoły demokratyczne w Polsce

 • Lic. Klaudia Łobażewicz, II rok studiów magisterskich Resocjalizacja z poradnicwtem specjalistycznym, Uniwersytet Zielonogórski  - Edukacja domowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych         


16.00 Zakończenie konferencji (sala konferencyjna)

Więcej: http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl/edukacja/index.html

************************************************************************************************************************************************************************************
V Ogólnopolskie Spotkanie
Edukacji Alternatywnej
Poznań 10/11.06.2017 r.

Więcej: https://oseapoznan.wordpress.com/harmonogram/

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl