INSTYTUT
EDUCATIO          DOMESTICA 
Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica:   73 8682 0004 0031 0066 2000 0010
Zasady udzielania akredytacji szkołom i placówkom współpracującym z rodzinami edukacji domowej 

1. Instytut Educatio Domestica udziela szkołom i placówkom warunkowej i ponawianej co dwa lata akredytacji, potwierdzając w ten sposób pozytywną (bardzo wysoką, wysoką lub co najmniej dobrą) jakość współpracy oferowanej przez nie rodzinom edukacji domowej. 

2. Akredytacja Instytutu może zostać cofnięta na podstawie potwierdzonych przez kilka podmiotów informacji o względnie stałym pogorszeniu się jakości owej współpracy. 

3. Akredytacja udzielana jest na pisemny wniosek zainteresowanej nią szkoły lub placówki. O akredytację mogą wystąpić również rodzice współpracujący z daną szkołą. 

4. Decyzje akredytacyjne podejmuje Zarząd Instytutu po konsultacjach z Członkami Instytutu. 

5. Akredytacja Instytutu oparta będzie każdorazowo na informacjach: 
  a) formalnych – udostępnianych przez szkołę bądź placówkę, a dotyczących form i zakresu jej działań we współpracy z rodzinami edukacji domowej; 
  b) nieformalnych – przekazywanych przez rodziców w postaci uzasadnionych opinii co do charakteru tej współpracy. 

6. Instytut zastrzega sobie prawo do optymalizacji niniejszych zasad w oparciu o praktyczne doświadczenia.

Certyfikaty 2018!

18.06.2018 r.

Koniec roku szkolnego jest momentem, kiedy dzieci po całorocznej pracy otrzymują nagrodę w postaci świadectw. Oceny dotyczą nie tylko uczniów. Instytut Educatio Domestica, tworząc swoistą tradycję, przyznaje z końcem roku certyfikaty dla instytucji zasłużonych dla polskiej edukacji domowej. W tym roku uhonorowane zostały:


Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lubczynie (woj. zachodniopomorskie),


Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Krośnie/Mosinie (woj. wielkopolskie),


Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum (woj. mazowieckie).

Serdecznie Państwu gratulujemy!

****************************************************************************************************************************************************************************

Kolejne Certyfikaty przyznane!

14.10.2017 r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Instytut Educatio Domestica przyznał kolejne wyróżnienia za zasługi dla Polskiej Edukacji Domowej, 
która jest pełnoprawną częścią Edukacji Narodowej.

******************************************************************************************************************************************************************************
Honorowe Certyfikaty
20.06.2017 r.
Instytut Educatio Domestica w uznaniu zasług dla polskiej edukacji domowej przyznał Honorowe Certyfikaty następującym Szkołom: Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu, Montessori Mountain Schools Oli i Marcina Sawickich oraz Prywatnej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku. Wyróżnione Szkoły od lat i w wielu zakresach wspierają rodziny edukacji domowej, tworząc dla nich prawdziwe ostoje bezpieczeństwa.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl